Kjøpsbetingelser

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.


2. Partene

Selger er Øystein Kleiven, Jotunfjell alpakka, Baksidevegen 91, 2682 Lalm.

E-mail: post@jotunfjell-alpakka.no, mob: 47352285, org.nr: 984 255 411, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.


3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.


4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.


5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for tjenesten fra det tidspunkt kjøperen gjennomfører bookingen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som bookingen gjennomføres.

Prisene på Jotunfjell alpakka sine tjenester er riktige så lenge den forgår online. Selger sjekker og oppdaterer jevnlig våre pristilbud.


6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har gjennomført tjenesten.

Alpakkavandringen, seteropplevelser og/ eller glampingovernattingen er levert i det tidspunkt hvor man har vært på gården og gjennomført tjenesten.

Selger kan kansellere eller utsette avtalt booking om været tilsier at det ikke er innenfor alminnelig dyrevelferd, i slike tilfeller vil kjøper bli kontaktet for å booke om eller å få refundert beløp.

Enhver tjeneste kansellert eller avbrutt av kjøper, eller på grunn av kjøper ikke følger Jotunfjell Alpakkas råd og veiledning innen dyrevelferd og opptreden vil ikke føre til refusjon.

Dersom Jotunfjell alpakka må avlyse bestillingen til kjøper grunnet sykdom eller annet forfall hos Jotunfjell alpakka vil kjøper ikke bli fakturert for dette.

Jotunfjell alpakka kan avlyse bookingen grunnet dårlig værmelding, flom eller andre særskilte værfenomen (force majeure) uten at kunden at refundert betalt beløp.

Jotunfjell alpakka tilbyr ikke sine gjester avbestillings-, reise eller ulykkesforsikring.

Vi anbefaler at kunden tegner egen reise-, og ulykkesforsikring.


7. Risikoen for tjenesten

Risikoen for går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått tjenesten levert i tråd med punkt 6.


8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

På den bookede tjenesten Alpakkavandring er det ikke mulighet å få refundert noe av beløpet ved avbestilling. Vi er behjelpelige med å finne et nytt tidspunkt dersom kjøper gir beskjed om dette senest 48t før opprinnelig ankomst. 

Glampingovernatting:
Jotunfjell alpakka har to ukers avbestillingsfrist på overnatting. Om du avbestiller overnattingen, og/eller pakketilbudet du har bestilt vil du bli refundert 50% av prisen du betalte ved booking. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 7 dager før avtalt booking. Om avbestilling skjer etter 48 timer før avtalt booking det vil det ikke bli refundert noe, på grunn av at bookingen gjør at det opptas en plass (er).

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig til post@jotunfjell-alpakka.no


9. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.


10. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.